A Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület 19 magyar felsőoktatási intézmény távoktatási/ e-learning szervezeti egységeit és szakembereit képviselő egyesületként jött létre.   A képviselt felsőoktatási intézmények, szakemberek aktívan részt vesznek a kurzusfejlesztésben, magas színvonalú képzési programok kidolgozásában és megszervezésében, mind távoktatási, mind kevert (blended) képzési formában.
   Az egyesület célja olyan hálózati együttműködés kialakítása, mely szakmai szervezeti kereteket nyújt a távoktatás/e-learning fejlesztés támogatásához. Fokozni kívánja e fejlesztési tevékenységek hatékonyságát, eredményeinek terjesztését és továbbfejlesztését, a nemzeti és nemzetközi együttműködés bővítését mind a tananyagfejlesztésben, mind a közös képzésszervezés területén.
   A MVEHE képviseli a magyar távoktatási/e-learning szakembereket az európai szakmai szervezet, az EADTU hálózatában.

 

   Egyesületünk tagjai egy közösségi portálon keresztül oszthatják meg egymással gondolataikat, információikat, kérhetnek és adhatnak tanácsokat egymásnak munkájuk bármely területén és vonatkozásában.
   Portálunk egy része bárki számára elérhető - így hasznos információkhoz juthat minden látogatónk a releváns rendezvényekről, konferenciákról és szemináriumokról, publikációkról, könyvekről, hasznos linkekről.
   Másrészt olyan zárt közösségi tereket kínálunk belső konzultációkra, közös munkára, projektekhez partnerek keresésére, műhelymunkára, nemzetközi kapcsolatok bővítését segítő információk cseréjére, melyek csak a regisztrált felhasználóknak - egyesületi tagjainknak, illetve tagintézményeink szakembereinek - érhetőek el.

 

   Egyesületünk alapvetően és közvetlenül nem fejleszt és szervez képzési programokat, ugyanakkor azáltal is elő kívánja segíteni a korszerű e-learning támogatású képzési formák terjedését, hogy képzés-támogatási szolgáltatásokat nyújt más oktatási illetve gazdálkodó szervezetek számára.
   Nyitottak vagyunk közös projektekben vagy szakmai szolgáltatást nyújtó alvállalkozási formában együttműködni a kidolgozandó képzési programok módszertani fejlesztésében és tesztelésében, továbbá vállaljuk, hogy az így létrejött képzési programokhoz saját szerverünkön, Moodle keretrendszerben e-learning támogatást biztosítunk - technikai és/vagy személyi feltételek vonatkozásában.
   Képzési portálunk egyik kiemelten fontos, ingyenes szolgáltatása, hogy bárki számára elérhető, ingyenes kóstoló-kurzusokhoz és demó-kurzusok széles kínálatához biztosítunk hozzáférést a korszerű képzési formák iránt érdeklődőknek.Copyright © 2010 - Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat